Gọi 0393888700
NỘI THẤT CHU - TƯ VẤN THIẾT KẾ, HON THIỆN NỘI THẤT CAO CẤP
Nửa đầu năm 2021, ngành gỗ gia tăng các dự án đầu tư mới

Nửa đầu năm 2021 ngành gỗ nhận 23 dự án mới từ 9 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn 136,056 triệu USD; 10 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng đạt 45,28 triệu USD; 26 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn 41,14 triệu USD. Đáng chú ý, mặt hàng giường, tủ, bàn ghế thu hút sự gia tăng ở cả 3 lĩnh vực: dự án mới, lượt tăng vốn và lượt góp vốn mua cổ phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ nhận 23 dự án mới từ 9 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn 136,056 triệu USD. Trong đó, đứng đầu là Trung Quốc với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 29,26 triệu USD; Hàn Quốc với 2 dự án, tổng vốn 8,14 triệu USD; Nhật Bản với 2 dự án, tổng vốn 1,265 triệu USD…

Về mặt hàng, sản xuất giường, tủ, bàn ghế thu hút 16 dự án, với tổng vốn đầu tư 46,53 triệu USD. Trong đó Trung Quốc đầu tư 12 dự án với tổng vốn 29,26 triệu USD. Các nước còn lại như: Belize, BritishVirginIslands, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều đầu tư 1 dự án; cưa bào, xẻ có 1 dự án do Nhật Bản đầu tư với vốn 865,8 nghìn USD; pallet gỗ với 1 dự án do Hồng Kông (Trung Quốc) đầu tư, vốn 500 nghìn USD; trồng rừng có 1 dự án do Hàn Quốc đầu tư với số vốn trên 7,6 triệu USD; sản xuất ván sàn có 2 dự án do Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đầu tư với vốn 80 triệu USD; phân phối buôn bán sản phẩm viên nén có 1 dự án do Nhật Bản đầu tư với số vốn 300 nghìn USD.

6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ cũng ghi nhận 10 lượt tăng vốn với tổng vốn tăng đạt 45,28 triệu USD, trong đó, có 9 lượt tăng vốn để sản xuất mặt hàng giường, tủ, bàn ghế với số vốn 38,28 triệu USD. Cụ thể, Trung Quốc có 3 lượt với số vốn tăng thêm 8,6 triệu USD; Đài Loan có 2 lượt với số vốn tăng 4,02 triệu USD; Hồng Kông (Trung Quốc) với 2 lượt, vốn tăng 8,2 triệu USD; Nhật Bản có 1 lượt, với số vốn tăng 1,45 triệu USD; Singapore có 1 lượt tăng với số vốn tăng 22,8 triệu USD.

Về góp vốn mua cổ phần, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ ghi nhận 26 lượt với tổng vốn 41,14 triệu USD. Trong đó, dẫn đầu là Trung Quốc có 9 lượt góp vốn mua cổ phần với số vốn góp 6,48 triệu USD; Đài Loan có 8 lượt với số vốn góp 23,53 triệu USD; Hàn Quốc có 3 lượt, với số vốn tăng 1,02 triệu USD; Hoa Kỳ có 2 lượt với tổng vốn góp 7,41 triệu USD…

Trong tổng số 26 lượt góp vốn mua cổ phần, có 24 lượt góp vốn vào sản xuất sản phẩm giường tủ bản ghế, với tổng vốn góp 37,95 triệu USD, chiếm 81% tổng lượt góp vốn; 4 lượt góp vốn vào sản xuất mặt hàng gỗ dán, với vốn góp 3,05 triệu USD, chiếm 15% tổng lượt góp vốn; 1 lượt góp vốn vào sản xuất sản phẩm cưa  bào xẻ, với số vốn 137,5 nghìn USD.

Gỗ Việt